Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Consiliere profesională

Informarea şi consilierea profesionalǎ reprezintǎ orice informaţie şi/sau sprijin specializat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupaţii, progresul într-o ocupaţie, adaptarea la o ocupaţie care se modificǎ, schimbarea ocupaţiei sau orice alte probleme legate de o profesie ( modalitǎţi de menţinere a locului de muncǎ etc.).

Informarea profesionalǎ :

  • presupune furnizarea de informaţii legate de evoluţia pieţei muncii, analiza ocupaţionalǎ, posibilitǎţi de instruire, modalitǎţi de folosire a testelor de autoevaluare, etc.;
  • identificarea nevoilor de informare a clientului;
  • acordarea de informaţii privind piaţa muncii: despre ocupaţii, meserii şi profesii,  dinamica ocupaţiilor;
  • acordarea de informaţii despre persoana care solicitǎ sprijin (profilul psihologic, interese profesionale), identificarea punctelor tari ca elemente de bazǎ în stabilirea traseului profesional. 

Consilierea profesionalǎ :

  • formă confidenţialǎ de a oferi sprijin persoanelor aflate în situaţii de crizǎ ( şomaj ) bazat pe respectul pentru client, sau în scopul prevenirii acestora;
  • presupune o formǎ specialǎ de comunicare, o relaţie stabilitǎ între douǎ persoane, consilier şi client, de fiecare datǎ unicǎ. Este bazatǎ pe principiul dezvoltǎrii personale şi presupune încurajarea autonomiei şi creşterea gradului de motivare a clientului, astfel încât acesta sǎ se implice activ în rezolvarea problemelor personale, asumându-şi responsabilitatea luǎrii unor decizii în plan profesional.