Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Formare profesională

Activitatea de formare profesionala asigură, prin organizarea de cursuri de formare profesională, pentru persoanele fizice şi juridice interesate, servicii de calificare, recalificare, instruire şi perfecţionare profesională a forţei de muncă, pregătirea profesională a personalului  propriu din cadrul agenţilor economici, în vederea prevenirii şomajului. Sunt elaborate programe specifice de formare profesională pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu şanse reduse de integrare pe piaţa forţei de muncă : tineri, femei, romi, persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată, deţinuţi, etc. 

De asemenea, activitatea de formare profesionala constă şi în:

  • asigurarea condiţiilor necesare finalizării cursurilor de formare profesională şi angajarea absolvenţilor, după caz;
  • realizarea înscrierii şi formarea grupelor pe meserii la cursurile de calificare preluând şi verificând actele în conformitate cu prevederile legale;
  • efectuarea controalelor prin care se urmăreşte modul de desfăşurare a cursurilor luând măsurile legale împotriva celor care absentează nemotivat pentru recuperarea cheltuielilor aferente.